Fjármál og ársreikningur

Fara neðar

Helstu atriði ársreiknings


Hagnaður (ma. kr.)

16,6

Eiginfjárhlutfall

30,2%

Arðsemi eigin fjár

6,6%

Nánar um helstu atriði ársreiknings

Fara neðar

Fjármögnun


Fjármögnun Landsbankans byggist á þremur meginstoðum - innlánum frá viðskiptavinum, fjármögnun á markaði
og eigin fé.

Fara neðar

Áhættustjórnun


Gæði útlánasafns Landsbankans bötnuðu á árinu 2016
en meðallíkur á vanefndum lækkuðu úr 3,4% í 2,5%.

Eiginfjárþörf (ma. kr.)
Lausafjárhlutfall LCR alls
90 daga vanskil

Nánar um áhættustjórnun

Fara neðar